Sống khỏe> ​​sức khỏe vú

  • Tháng MườI 2020

Điều này có thể làm tăng nguy cơ ung thư vú?

Những phụ nữ sống ở nơi không khí đặc quánh chất ô nhiễm có thể có nhiều khả năng có bộ ngực dày đặc, một yếu tố nguy cơ được biết đến của bệnh ung thư vú, nghiên cứu mới cho thấy. "Có vẻ như những......

ĐọC Thêm
  • Tháng MườI 2020

Lý do cho các thủ thuật không cần thiết

Gần một nửa số bệnh nhân ung thư vú đã chọn phẫu thuật cắt bỏ vú đôi sau khi xét nghiệm di truyền thực sự không có đột biến gen được biết là làm tăng nguy cơ ung thư thêm, một cuộc khảo sát mới cho......

ĐọC Thêm
  • Tháng MườI 2020

Bạn có nên đi xét nghiệm gen Gene ung thư vú?

Mặc dù xét nghiệm hai gen làm tăng nguy cơ ung thư vú đã có từ nhiều thập kỷ, một cuộc khảo sát mới cho thấy nhiều phụ nữ có nguy cơ cao không được xét nghiệm, thường là do các bác sĩ của họ không......

ĐọC Thêm