Ung thư ruột kết

  • Tháng Chín 2021

Nghiên cứu xác nhận giá trị cứu sống của nội soi

Một nghiên cứu lớn đã xác nhận điều mà nhiều chuyên gia y tế công cộng đã tin tưởng từ lâu: Nội soi đại tràng cứu sống. Nghiên cứu đã xem xét khoảng 25.000 bệnh nhân trong hệ thống y tế Cựu chiến......

ĐọC Thêm